Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

GIỚI THIỆU TRÂN THÚ

Đăng ngày: 04/08/2023

Hệ thống Trân Thú đa dạng, ngộ nghĩnh là một trong những điểm nổi bật và thu hút được sự chú ý của đông đảo game thủ khi tham gia vào thế giới Thiên Long Bát Bộ

Trân Thú bao gồm 3 loại chính: Trân Thú trưởng thành, Trân Thú bảo bảo, Trân Thú biến dị.

Sơ lược Trân Thú

Bấm phím tắt Alt + X để mở bảng quản lý Trân Thú.

 

Sở hữu Trân Thú

Mỗi nhân vật có thể mang theo 10 Trân Thú trên người, bao gồm sử dụng Thú Lan có được từ Tiệm Nguyên Bảo.

Tại Huyền Vũ Đảo, Thánh Thú Sơn, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Yến Vương Cổ Mộ sau khi tiêu diệt quái vật có tỉ lệ xuất hiện Trân Thú trưởng thành hoặc Trân Thú bảo bảo.

Bằng hữu cũng có thể tham gia sự kiện hoặc mua trứng Trân Thú trong Tiệm Nguyên Bảo.


Tư chất Trân Thú

Tư chất Trân Thú càng cao thì thuộc tính kèm theo càng lớn.

Tấn công Nội công.

Tấn công Ngoại công.

Binh hành công kích: Tư chất thân pháp hoặc thể lực.

 

Tỉ lệ trưởng thành

Kiểm tra mức tăng trưởng tại NPC Vân Phi Phi - Tô Châu để biết tỉ lệ trưởng thành hiện tại của Trân Thú.

 

 

Tỉ lệ trưởng thành Trân Thú càng cao thì thuộc tính kèm theo càng lớn.

Tỉ lệ trưởng thành: Sơ cấp – Xuất Sắc – Kiệt Xuất – Trác Việt – Toàn Mỹ.Trân Thú hoàn đồng

Thay đổi tỉ lệ trưởng thành của Trân Thú trưởng thành và bảo bảo (chưa sinh sản).

Tùy thuộc cấp độ Trân Thú mà sử dụng Trân Thú hoàn đồng phù hợp.

Sau khi hoàn đồng, cấp độ trận thú trở về 1, tỉ lệ trưởng thành, tư chất, kỹ năng sẽ thay đổi.

Sử dụng Trân Thú hoàn đồng quyển trục có thể mua được trong Tiệm Trân Thú Bách Bảo Rương.

 

 

Ngộ tính

Ảnh hưởng tới tư chất và đẳng cấp mang theo của Trân Thú, ngộ tính càng cao thì tư chất càng lớn.

Sử dụng Trân Thú trưởng thành cùng loại có Điểm căn cốt cao hơn Ngộ tính để nâng cấp ngộ tính.

Có thể sử dụng Căn cốt đan phù hợp với các cấp Ngộ tính để nâng.

 

 

Thức ăn

Tùy theo từng loại Trân Thú mà tiêu hao các loại thức ăn khác nhau để hồi phục lượng huyết mất đi.

Thức ăn bao gồm 3 loại: Cỏ - Thịt – Trùng.

Thức ăn có thể mua được từ các NPC Trân Thú tại các thành hoặc tiệm Trân Thú Bách Bảo Rương.

Thọ mệnh

Tùy từng cấp độ Trân Thú mà có thọ mệnh khác nhau, khi hết thọ mệnh thì Trân Thú không thể xuất chiến.

Sử dụng Trân Thú diên thọ đan có được từ Boss hoặc Nguyên Bảo Thưởng Điểm gia tăng thọ mệnh cho Trân Thú.

Kéo dài trường thọ tại NPC Vân Diêu Diêu - Lạc Dương.

 

Hoan hỷ

Điểm hoan hỷ tối đa của Trân Thú là 100, nếu xuống dưới 60 thì Trân Thú tự động nghỉ ngơi và không thể xuất chiến.

Có thể cho Trân Thú ăn hoặc chơi để tăng điểm Hoan Hỷ.

Trân Thú sinh sản

Yêu cầu Trân Thú:

         Chỉ có 2 Trân Thú cùng loại nhưng khác giới tính.

         Cấp độ Trân Thú 30 trở lên.

         Đã kiểm tra tỉ lệ thưởng thành.

         Chưa sinh sản.

2 người chơi tổ đội tiến hành Trân Thú sinh sản tổ đội và chờ trong 2 giờ để hoàn thành sinh sản.

Cặp Trân Thú sau khi sinh sản không thể hoàn đồng. Cách 20 cấp độ thì có thể tiếp tục sinh sản với nhau.

Trân Thú biến dị nhận được có tỉ lệ trưởng thành chịu ảnh hưởng từ Trân Thú bố mẹ và có tư chất ngẫu nhiên. Trân Thú biến dị không thể hoàn đồng và sinh sản.

Kỹ năng Trân Thú

Trân Thú sở hữu tối đa 7 kỹ năng khác nhau. Những kỹ năng này hỗ trợ cho bản thân Trân Thú, hỗ trợ chủ nhân hoặc chủ động tấn công, có tỉ lệ thi triển…

Trân Thú có tỉ lệ tự ngộ ra kỹ năng mỗi khi thăng cấp, hoặc phải luyện kỹ năng tại NPC Vân Diêu Diêu. Những kỹ năng này có được từ Boss, Hoạt động phụ bản hoặc mua từ Tiệm Nguyên Bảo. Kỹ năng Trân Thú sau khi học có thể thăng cấp bằng Linh thú đan phù hợp. Linh thú đan có thể mua từ Tiệm Nguyên Bảo.