Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HỆ THỐNG BANG HỘI

Đăng ngày: 04/08/2023

Hệ thống Bang Hội của Thiên Long Bát Bộ vô cùng lớn mạnh. Tại đây bằng hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng của một cuộc sống khác trong game, được kết giao bằng hữu, nối rộng vòng tay đến khắp mọi nơi. 

 

1.Gia nhập bang hội

Tới NPC Bang Hội Phạm Thuần Nhân (140,59) Lạc Dương chọn mục xem danh mục bang hội, sau đó tìm bang hội muốn gia nhập và bấm xin vào
 
.
 
 
2.Sáng lập bang hội
Người chơi đạt cấp 40 trở lên, có thể trả 50 vàng để sáng lập Bang Hội. Lúc này bang là cấp 1, người sáng lập bang chính là Bang Chủ.
 
 
3.Đăng ký thành thị
Sau khi đã có Bang Hội, bang chủ có thể đăng ký thành thị cho bang của mình, bằng hữu cần trả 1000 vàng phí để đăng ký thành thị.
 
 
Sau khi đã có thành thị, quý bằng hữu có thể nhấp chọn vào thành phố của bổn bang để vào thành thị bang hội. Bang hội cần có quỹ bang để duy trì, nếu quỹ bang sắp hết hệ thống sẽ thông báo bang chủ cần quyên góp quỹ bang, nếu không quyên góp, hệ thống sẽ tự động thu hồi thành thị.
 
 
4.Quyên góp bang hội
Có 2 cách để tăng quỹ bang hội:
1. Quyên góp trực tiếp tại NPC Tiền Vi Nhất tọa độ 150,56 bằng chính vàng của thành viên trong bang.
2. Tăng quỹ bang bằng cách hoạt động chạy thương nhân. 
- chi tiết hoạt động chạy thương nhân xem tại đây: http://chanthienlong.net/bai-viet/news/huong-dan-kiem-vang
 
5.Nâng cấp thành thị
- Nâng cấp thành thị sẽ giúp bang hội có được những lợi ích như: gia tăng số lượng thành viên, gia tăng quỹ bang.v.v..
- Để nâng cấp được thành thị quý bằng hữu cần làm nhiệm vụ tại các NPC: Nông, Trường, Binh, Công, Thương, Thư.
 
 
 
- Mỗi loại nhiệm vụ sẽ tương ứng với số điểm bang hội cần có để nâng cấp thành thị.
- Nhiệm vụ này tất cả thành viên trong bang hội đều có thể tham gia.
- Những thành viên hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm cống hiến bang, ngoài ra còn giúp bang hội có thêm 1 điểm nâng cấp.