Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】CÁCH NHẬN DANH HIỆU PHIÊU MIỄU PHONG

Đăng ngày: 10/08/2023

TLBB Chân Thiên Long xin giới thiệu đến các bằng hữu bộ danh hiệu Phiêu Miễu Phong với đa dạng các thuộc tính nhé!

1. Để có được danh hiệu Phiêu Miễu Phong, bằng hữu di chuyển đến Lâu Lan gặp NPC và chọn đổi Phiêu Miễu Phong xưng hiệu

 

2. Sau khi nhấn vào thăng cấp danh hiệu hệ thống sẽ báo số lượng Phiêu Miễu Huyền Phù các hạ cần đổi

 

 

Lưu ý: Phiêu Miễu Huyền Phù có thể tham gia phụ bản Phiêu Miễu Phong hoặc mua trong shop Kim Nguyên Bảo

 

 

 

Hoặc nhận mốc quà tích nạp

 

\

 

                                                        

3. Chi tiết các danh hiệu và thuộc tính danh hiệu

- Quyền Đả Tứ Hải: Máu +5%, Thuộc tính tấn công +30, Giảm kháng thuộc tính +10 tốn 6 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Cước Tảo Bát Hoang: Máu +7%, Thuộc tính tấn công +50, Giảm kháng thuộc tính +20 tốn 9 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Kim Cương Phục Ma: Máu +9%, Thuộc tính tấn công +70, Giảm kháng thuộc tính +30 tốn 15 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Dũng Quán Tam Quân: Máu +12%, Thuộc tính tấn công +100, Giảm kháng thuộc tính +40 tốn 25 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Bách Chiến Bách Thắng: Máu +15%, Thuộc tính tấn công +130, Giảm kháng thuộc tính +50 tốn 40 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Võ Công Cái Thế: Máu +18%, Thuộc tính tấn công +160, Giảm kháng thuộc tính +60 tốn 60 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Tuyệt Thế Cao Thủ: Máu +22%, Thuộc tính tấn công +200, Giảm kháng thuộc tính +70 tốn 90 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Uy Chấn Thiên Hạ: Máu +26%, Thuộc tính tấn công +240, Giảm kháng thuộc tính +80 tốn 150 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Võ Lâm Chí Tôn: Máu +30%, Thuộc tính tấn công +250, Giảm kháng thuộc tính +90 tốn 220 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Nhất Đại Tông Sư: Máu +35%, Thuộc tính tấn công +300, Giảm kháng thuộc tính +100 tốn 320 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Độc Cô Cầu Bại: Máu +40%, Thuộc tính tấn công +350, Giảm kháng thuộc tính +115 tốn 450 Phiêu Miễu Huyền Phù

- Võ Phá Hư Không: Máu +45%, Thuộc tính tấn công +450, Giảm kháng thuộc tính +130 tốn 600 Phiêu Miễu Huyền Phù

 

‼️ Đừng quên đăng ký báo danh để nhận được VIP CODE cực xịn từ BTC:

  Các bước để nhận CODE ĐĂNG KÝ: 

Bước 1: Vào trang chủ https://chanthienlong.net/ để đăng ký tài khoản.

Bước 2: Gửi ID tài khoản về Fanpage để nhận CODE BÁO DANH.

-----------

TLBB Chân Thiên Long - Phiên Bản Chuẩn FPT 2007

Trang chủ: https://chanthienlong.net/

Hội quán: https://www.facebook.com/groups/chanthienlong2022