Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】Phụ bản Trân Long Kỳ Cuộc

Đăng ngày: 11/08/2023

Tham gia phó bản Trân Long Kỳ Cuộc ở đâu?

  • Quý bằng hữu tới gặp NPC Trương Dịch Quốc (269,240) Tô Châu để tiến vào phó bản Trân Long Kỳ Cuộc.
  • Thời gian diễn ra: 11h30 – 14h30 buổi sáng và 20h30 – 22h buổi tối.
  • Các chế độ phụ bản: thường và nhanh.
  • Chế độ thường: cờ sẽ mọc ra chậm hơn.
  • Chế độ nhanh: cờ sẽ mọc ra nhanh hơn.

 

 

Sau khi tiến vào phụ bản, quý bằng hữu tiến hành tìm cờ và tiêu diệt, tới khi đã tiêu diệt đủ 200/200 cờ, sẽ xuất hiện Boss.

 

 

Nếu quý bằng hữu tiêu diệt cờ quá chậm, trong bàn cờ sẽ xuất hiện Kỳ Hồn, Kỳ Hồn sẽ tấn công gây sát thương rất lớn và tiêu diệt Kỳ Hồn sẽ không có bọc.

 

 

Tiêu diệt Viễn Cổ Kỳ Hồn để nhận những phần thưởng hấp dẫn và kết thúc phụ bản.