Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

CƯỜNG HOÁ TRANG BỊ

Đăng ngày: 05/08/2023

Cường Hóa là quá trình giúp trang bị gia tăng chỉ số căn bản vốn có. Tương truyền chỉ số căn bản càng cao thì trang bị càng phát huy sức mạnh một cách cao nhất.

Cường hóa ở đâu?
Bằng hữu đến tìm Phong Hồ Tử ở [210;159] Lạc DươngĐại Tông Sư Âu Dã Tử ở [266;140] Tô Châu.

Nguyên liệu cần

  - Đối với trang bị dưới cấp 40 cần: Địa Sát Cường Hóa Tinh Hoa.

  - Đối với trang bị trên cấp 40 cần: Thiên Canh Cường Hóa Tinh Hoa và Thiên Cang Cường Hóa Lộ.