Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】Phó Bản Phiêu Miêu Phong

Đăng ngày: 11/08/2023
Tham gia phó bản Phiêu Miêu Phong ở đâu ?
 
Tới NPC Trình Thanh Sương (192,223) Lâu Lan để tiến vào phó bản.
Phó bản sơ chiến: Độ khó thấp, tỉ lệ rơi vật phẩm thấp.
Phó bản khiêu chiến: Độ có cao hơn, tỉ lệ rơi vật phẩm cao hơn.
 
 
Vượt qua phó bản Phiêu Miêu Phong quý bằng hữu cần vượt qua các ải sau:
 
 
1.Khiêu chiến Cáp Đại Bá

Bằng hữu tới gặp NPC Cáp Đại Bá và khiêu chiến.
 
 
2. Khiêu chiến Tang Thổ Công
 
Quý bằng hữu tới gặp NPC Tang Thổ Công và khiêu chiến.
 
Boss tang thổ công sẽ tàng hình khi mất mỗi phần máu nhất định, mỗi lần Boss tàng hình sẽ xuất hiện 1 quái Cương Thi, quái Cương Thi sát thương rất cao và không thể gây sát thương, quý bằng hữu nên kéo nhóm của mình chạy khỏi quái này.
 
Sau mỗi khi tàng hình Boss Tang Thổ Công sẽ buff ngẫu nhiên các buff kháng thuộc tính hoặc kháng nội, ngoại công nên quý bằng hữu cần lập nhóm đa dạng thuộc tính và nội, ngoại công.
 
 
 
3. Khiêu chiến Ô Lão Đại
 
Bằng hữu tới gặp NPC Ô Lão Đại và khiêu chiến.
Boss Ô Lão Đại tấn công sát thương Độc công nên quý bằng hữu cần có kháng độc, nếu không sẽ phải chịu rất nhiều sát thương từ Boss này.
 
 
 
4. Khiêu chiến Bất Bình Đạo Nhân và Trác Bất Phàm
 
Bằng hữu tới gặp NPC Phù Mẫn Nghi để khiêu chiến 2 Boss này.
 
 
 
5. Khiêu chiến Lý Thu Thủy

Tới gặp NPC Ô Lão Đại để khiêu chiến Boss Lý Thu Thủy.
Lý Thu Thủy được biết đến với độc chiêu là Kiếm Vũ, gây sát thương theo phần trăm máu, quý bằng hữu phải dẫn nhóm của mình chạy tới các vùng sáng tương ứng với chiêu Kiếm Vũ của Boss Lý Thu Thủy nếu không sẽ bị mất máu mà chết.
 
 
 
Các chòm sáng tương ứng với chiêu thức của Boss Lý Thu Thủy.
 
 
Ngoài ra để dễ nhận biết hơn quý bằng hữu có thể xem skill của Boss ở kênh Chat. 
 
 
 
Skill Thần Hựu cũng có tác dụng rất lớn khi giao chiến với Boss Lý Thu Thủy.