Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】Phó bản Yến Tử Ổ

Đăng ngày: 11/08/2023

Để tiến hành tham gia phó bản Yến Tử Ổ quý bằng hữu qua NPC

Lý Cương (69 – 199) map Thái Hồ.

 

Yêu cầu tham gia: 

- Tổ đội ít nhát là 3 người
- Phải trên cấp 60
- Mỗi ngày đi tối đa được 3 lần
 
 Đầu tiên, các bạn khinh công qua các con tàu, đến chỗ Kỳ Hạm để bảo về NPC Hồ Diên Báo, tránh ko cho quái đánh chết NPC đó
 
 
 
- Sau đó, đến Điểm Cản Trở, gặp NPC Tiền Hoành Vũ để bắt đầu bảo vệ NPC này
 
 
- Chạy xuống phía Nam của Điểm Cản Trở, tại đây sẽ xuất hiện 25 lượt quái, các bạn tiêu diệt hết số quái đó
 
 
- Khi đánh xong, chạy lên NCP Hoa Hách Cấn để có thể di chuyển vào Yến Tử Ô sơn trang tiêu diệt Mộ Dung Phục