Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】Phụ bản Lâu Lan Tầm Bảo

Đăng ngày: 11/08/2023

Tham gia phụ bản Lâu Lan Tầm Bảo ở đâu?

Quý bằng hữu tới NPC Kim Cửu Linh (162,72) Lâu Lan để tham gia phụ bản Lâu Lan Tầm Bảo.
Thời gian hoạt động: 11h30 – 14h30 và 19h30 – 22h mỗi ngày.
Yêu cầu: người chơi đạt cấp 75, tâm pháp đạt cấp 40 và đội ngũ 3 người trở lên.

Vượt phụ bản

Sau khi tiến vào phụ bản Lâu Lan Tầm Bảo, quý bằng hữu tiến hành tiêu diệt Thượng Cổ Kim Bảo Sương trong phụ bản.

 

Nếu quý bằng hữu tiêu diệt bảo sương quá chậm, bảo sương sẽ biến thành bảo sương đồng tử, có thể gây sát thương và khi tiêu diệt sẽ không có bọc.

Sau khi tiêu diệt 200/200 bảo sương, tiêu diệt Boss Trấn Bảo Long Vương để vượt phụ bản.