Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HỆ THỐNG BẢO THẠCH

Đăng ngày: 05/08/2023

Hệ thống bảo thạch trong Thiên Long Bát Bộ rất phong phú, trên con đường hành tẩu giang hồ quý bằng hữu sẽ không thể thiếu những viên bảo thạch lấp lánh được khảm trên trang bị, giúp tăng chỉ số nhân vật và nhiều chỉ số khác.

Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc. Để đục lỗ trên trang bị, bằng hữu phải tùy theo cấp độ của từng món trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).

Bảo thạch hợp thành

  • Quý bằng hữu cần 5 viên bảo thạch cùng cấp và 1 bảo thạch hợp thành phù để hợp thành bảo thạch cấp cao hơn.

 

Lưu ý: Đối với bảo thạch từ cấp 1 – 4 cần Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù để hợp thành.

Đục lỗ bảo thạch

 Bằng hữu có thể tiến hành đục lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc [177,184] tại Lạc Dương.

 

Đục lỗ thứ nhất rất ít khi thất bại, nhưng từ lỗ thứ hai và thứ ba tỷ lệ thành công rất thấp. Nguyên liệu cần: Nguyên liệu đục lỗ cấp tương ứng với trang bị. Đối với đục lỗ thứ 4 tỷ lệ thành công là 100%.

Nguyên liệu để đục lỗ 4 cần: Hàn Ngọc Tinh Túy hoặc Điểm Kim Chi Tiễn.