Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

MỜI BẠN GROUP - HÚP QUÀ CỰC XINH

Đăng ngày: 04/08/2023

Thời gian: Từ 12h ngày 05.08.2023 đến khi phát hết code.

 

Thể lệ: 

- Bước 1: Ấn vào nút mời bạn và mời tối thiểu 5 người bạn vào group

- Bước 2: Chụp lại màn hình và gửi cho Fanpage. Tag thêm 1 người bạn chí cốt vào bình luận đó.

 

Phần quà:

- Hồng Bảo Thạch (Cấp 2) x1.

- Sơ Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù x1.

- Cực Suất Châu x1.

- Ngọc Tê Giác x2.