Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【SỰ KIỆN】TUYỆT ĐỈNH THẦN THÚ

Đăng ngày: 16/05/2024

Thời gian: Từ ngày 16/05/2024 - 21h00 ngày 23/05/2024.

Thể lệ:

3 Trân thú được phép tham gia Sự kiện lần này là: Nhị Lang Chân Quân, Ngũ Sắc Thần Ngư và Long Tam Thái Tử cấp độ 85 có độ trường thành Toàn Mỹ, chưa ép ngộ tính (ngộ tính 0) đều có thể tham gia sự kiện và sẽ có 3 giải khác nhau cho mỗi trân thú.

Trứng trân thú mới được bán trong shop Tiệm trân thú và bằng vàng tại NPC Tiểu An Đại Sứ Vật Phẩm.

 

Tên nhân vật + Tư chất trân thú + Kèm hashtag #Tuyetdinhthanthus2phongvu_Ngusac (Hastag #Ngũsắc là tên trân thú mà bằng hữu báo danh)
 
Ví dụ: ABC + Cường lực 2210 +#Tuyetdinhthanthus2phongvu_Ngusac
 
Phần thưởng:
TOP 1 (3 GIẢI): Danh hiệu Tuyệt Đỉnh Thần Thú (30 ngày, TCTT + 25) + 02 Phiếu đổi đồ chế thủ 8x 5 sao + Trân Thú Thiên Mệnh Huyền Phượng Đời 7 (TC 2666).
TOP 2 (3 GIẢI): 3750 (NL Khoáng) Chấn Vũ Khoáng Thạch + 20 Ngôi Sao May Mắn + 02 Trứng trân thú Bích Lạc Thanh Loan.
TOP 3 (3 GIẢI): 2500 (NL Cỏ) Thanh Ma + 10 Ngôi Sao May Mắn + 02 Trứng trân thú Thanh Dương Chân Quân.
 
Lưu ý:
- Danh hiệu này có thể cộng dồn với danh hiệu đang có trên nhân vật.
- BTC sẽ dựa vào hình ảnh đã báo danh tham gia sự kiện trước lúc 21:00 ngày 23/05/2024, để chọn ra 9 giải của mỗi trân thú sẽ có 3 giải tính xếp hạng tư chất từ cao xuống thấp để xét thưởng.
- Bằng hữu cần làm đúng thể lệ có gắn Hashtag bài viết tham gia sự kiện mới tính là hợp lệ.
- Mỗi tài khoản Facebook chỉ được đăng tối đa 1 bài tham gia sự kiện và bài đăng không được chỉnh sửa (có thể xoá đi đăng lại).